Przejdź do treści

O Katedrze

Budynek Lodex

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych jest jednostką Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, powstałą w roku 2008 na drodze wyodrębnienia Zakładu Przyrządów Półprzewodnikowych z Instytutu Elektroniki. Zespół tworzący Katedrę posiada bogaty dorobek naukowo-badawczy, na który składają się liczne patenty, publikacje w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych, oraz monografie naukowe. Jego główne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach mikroelektroniki i optoelektroniki. Obejmują one zagadnienia projektowania i wytwarzania zintegrowanych systemów elektroniki oraz przyrządów półprzewodnikowych na bazie krzemu i węglika krzemu, elektronikę wysokotemperaturową, zagadnienia termiczne elektroniki, fotowoltaikę, fotonikę oraz zintegrowane systemy optoelektroniki. W Katedrze realizowane są liczne projekty MNiSW (promotorskie, własne, rozwojowe, celowe i zamawiane).

 

Uczestniczy ona także w projektach międzynarodowych Unii Europejskiej oraz w projektach wynikających z porozumień bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Jest ona organizatorem odbywającej się w cyklu dwuletnim konferencji międzynarodowej MicroTherm mającej swoją ugruntowaną pozycję wśród naukowców z całego świata.

Treść (rozbudowana)