Przejdź do treści

Zrealizowane prace dyplomowe

Lista prac dyplomowych wykonanych w naszej jednostce w ostatnich kilku latach:

Treść (rozbudowana)
2022/23 - Prace magisterskie
 1. Analiza transportu nośników ładunków w cienkich warstwach przewodzących stosowanych na potrzeby fotowoltaiki - promotor Janusz Woźny, dr inż., Prof. Daliento Santolo (UNINA)
 2. Symulacje na poziomie struktury atomowej kryształu GaN przy wykorzystaniu narzędzia Synopsys QuantumATK - promotor Janusz Woźny, dr inż., Prof. Della Corte Francesco Giuseppe (UNINA)
 3. Kompleksowa analiza oprogramowania służącego do wymiarowania i symulacji projektów mieszanych systemów energii odnawialnej - promotor Maciej Sibiński, dr hab. inż. , prof. ucz., Prof. Daliento Santolo (UNINA)
 4. Analiza metod pomiarowych do wyznaczania dynamiki reflektometru - promotor Bartłomiej Guzowski, dr inż.
 5. Analiza parametrów systemu śledzącego przeznaczonego dla modułów fotowoltaicznych - promotor Łukasz Ruta, dr inż.
0
2022/23 - Prace inżynierskie
 1. Badanie rozdzielczości pomiarowej reflektometru optycznego Brillouina - promotor Grzegorz Tosik, dr inż., Mateusz Łakomski, mgr inż.
 2. Realizacja i pomiary strat wtrąceniowych wielokanałowego połączenia światłowodowego - promotor Grzegorz Tosik, dr inż., Mateusz Łakomski, mgr inż.
 3. Wykonanie oraz charakteryzacja połączeń optycznych z wykorzystaniem zakrzywionych światłowodów soczewkowych - promotor Grzegorz Tosik, dr inż., Mateusz Łakomski, mgr inż.
 4. Automatyczna detekcja i korekcja błędnej polaryzacji dwuprzewodowego toru transmisyjnego interfejsu RS485 - promotor Jacek Podgórski, dr inż.
 5. Wyznaczenie i analiza charakterystyk widmowych ąswiatłowodowego czujnika zagięć - promotor Bartłomiej Guzowski, dr inż., Mateusz Łakomski, mgr inż.
 6. Pomiar sprzęgaczy światłowodowych metodą reflektometryczną - promotor Grzegorz Tosik, dr inż.
 7. Projekt sieci światłowodowej dla dwóch budynków mieszkalnych w Parzęczewie - promotor Bartłomiej Guzowski, dr inż.
0
2021/22 - Prace magisterskie
 1. Kalibracja systemu pomiaru temperatury opartego na FBG dla eksperymentu CMS w CERN - promotor Bartłomiej Guzowski, dr inż.
 2. Wykonanie i analiza właściwośco omowego kontaktu grubowarstwowego srebro-węglik krzemu modyfikowanego wiązką laserową - promotor Andrzej Kubiak, dr inż.
 3. Analiza wpływu geometrii obszaru przewężanego na parametry działania światłowodowego czujnika rozciągania - promotor Bartłomiej Guzowski, dr inż.
 4. Opracowanie i optymalizacja czujnika przemieszczenia opartego o światłowody przewężane - promotor Bartłomiej Guzowski, dr inż.
 5. Projekt jednofazowego falownika pracującego w sieci dla zastosowań fotowoltaicznych - promotor Janusz Woźny, dr inż.
 6. Analiza optymalnych warunków do zwiększenia sprawności i produkcji energii z modułów bifacjalnych - promotor Katarzyna Znajdek, dr hab. inż.
 7. Badanie możliwości wykorzystania konfiguracji pionowej modułów bifacjalnych do redukcji zapotrzebowania energetycznego sieci przy krzywej obciążenia z podwójnym szczytem - promotor Maciej Sibiński, dr hab. inż. , prof. ucz
 8. Adaptacyjny regulator temperatury do sterowania stosem pomp cieplnych - promotor Roman Gozdur, dr inż.
0
2021/22 - Prace inżynierskie
 1. Projekt i przebudowa systemu pomiarowego do pomiaru ruchliwości metodą Nan Der Pauw'a - promotor Janusz Woźny, dr inż.
 2. Pomiar współczynnika rozszerzalności temperaturowej światłowodowej siatki Bragga - promotor Grzegorz Tosik, dr inż., Mateusz Łakomski, mgr inż.
0