Przejdź do treści

Energy Harvesting Club

Energy Harvesting Club (EHC)
Energy Harvesting Club to sekcja SKNMM związana z pracami nad poszukiwaniem metod konwersji i budową systemów zasilania autonomicznego na bazie energii szczątkowej pozyskiwanej z otoczenia.

Działalność grupy to:
– badania zjawisk fizycznych oraz  efektów elektronowych i spinowych na potrzeby konwersji różnych form energii na energię elektryczną.

– badania  efektu magnetokalorycznego do zastosowań w chłodziarkach magnetycznych
– prace rozwojowe nad systemami magazynowania energii elektrycznej
– prace rozowojowe nad układami zarządzania energią typu Ultra-Low-Power PMIC

– projektowanie systemów i urządzeń z autonomicznym zasilaniem opartym o układy energy harvesting

– prace rozowojowe przy platformie badawczej SpintronixLab

– prace rozowojowe przy platformie badawczej SpintronixLab

Oferujemy:
– zdobywanie doświadczenia i nowych umiejętności poprzez udział w pracach badawczo-rozwojowych zespołu

– Dostęp do bazy technicznej i instrumentów naukowych Katedry
– możliwość zatrudnienia w ramach projektów prowadzonych w Katedrze
– Praktyki i staże w firmach naszych Partnerów przemysłowych
– Uczestnictwo w wyjazdach Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników
– Wyjazdy na tematyczne konferencje naukowe/warsztaty/szkolenia

Opiekunowie:

dr inż. Roman Gozdur

dr inż. Bartłomiej Guzowski


Publikacje:
1.
B. Guzowski, R. Gozdur, T. Przerywacz, W. Walewski, „ Investigation of Thermoelectric Generators for Alternative Power Supply Systems”, IEEE 15th International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2019 – Proceedings, 8817372, pp. 56-60. DOI: 10.1109/MEMSTECH.2019.8817372
2. T. Przerywcz, M. Trzciński, D. Jeska, G. Kęska, „Elektroniczny system wizualizacji z układem autonomicznego zasilania”, Problemy współczesnej inżynierii Wybrane zagadnienia elektroniki stosowanej i informatyki, 2019, pp. 138-147, ISBN: 978-83-7947-394-6
3.
Guzowski, B., Gozdur, R., Łakomski, M., „WDM POWER SUPPLY FOR IDENTIFICATION SYSTEM OF FIBER OPTIC CONNECTORS” – METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, Vol. 25 (2018) No. 1, pp. 235–244
4. B. Guzowski, R. Gozdur, M. Lakomski, L. Bernacki „RFID monitoring system of fiber optic connectors”, Circuit World, Vol. 43(1), pp. 32-37, 2017.
5. B. GUZOWSKI, R. GOZDUR, M. ŁAKOMSKI, A. WOŹNIAK, „Autonomous system for identification of optical connectors”, Przeglad Elektrotechniczny, 8, 70-72, 2017, DOI:10.15199/48.2017.08.18
6. Guzowski B., Gozdur R., Bernacki Ł., Łakomski M., „Investigations of DC power supplies with optoelectronic transducers and RF energy converters”, Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 709, p. 1-7, ISSN: 1742-6596