Przejdź do treści

Fotowoltaika i cienkie warstwy

 

  Treść (rozbudowana)
  Zdjęcie elastycznego ogniwa
  0
  PV2
  0
  PV6
  0

   

  Obszar działalności naukowej:

  Zespół prowadzi badania w zakresie wytwarzania elastycznych ogniw słonecznych oraz poprawy ich sprawności z wykorzystaniem cienkich warstw konwertujących energię. W obszarze zainteresowań zespołu mieszczą się również zagadnienia dotyczące integracji struktur fotowoltaicznych z mobilnymi systemami elektronicznymi, urządzeniami tekstronicznymi, oraz drobnymi elementami architektonicznymi.

  Aktualnie realizowane tematy badawcze:

  • projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych warstw na bazie nanocząstek do zastosowań w elastycznej fotowoltaice i elektronice przezroczystej
  • technologie wytwarzania półprzewodnikowych ogniw fotowoltaicznych na tkaninach
  • systemy hybrydowe do zrównoważonej, zintegrowanej fotowoltaiki architektoniczno-budowlanej

  Zaplecze badawcze:

  Laboratorium Pomiarowe PV wyposażone w standaryzowane symulatory promieniowania słonecznego klasy A oraz systemy badawcze do pomiarów:

  • charakterystyk I-V, parametrów elektrycznych i sprawności ogniw fotowoltaicznych,
  • wydajności kwantowej zewnętrznej EQE w zakresie długości fali od 200nm do 3000nm,
  • absorbancji oraz rozproszonej i całkowitej reflektanci lub transmitancji optycznej warstw z wykorzystaniem sfery całkującej.

  Aparatura technologiczna do osadzania warstw zarówno z wykorzystaniem fizycznych technologii próżniowych (PVD, magnetron sputtering), jak i chemicznych metod depozycji z roztworu (spin-coating, spray-coating, dip-coating, roto/ flexo gravure, screen-printing) oraz ich obróbki poprocesowej i charakteryzacji.

  Zaplecze dydaktyczne:

  • Laboratorium Fotowoltaiki
  • Laboratorium Technologiczne Elektroniki Elastycznej

  Zespół:

  dr hab. inż. Katarzyna Znajdek – lider grupy badawczej
  dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. ucz.
  dr inż. Łukasz Ruta
  dr inż. Jacek Podgórski
  dr inż. Janusz Woźny
  mgr inż. Przemysław Czarnecki
  mgr inż. Szymon Rogowski