Przejdź do treści

Program wspólnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu

Elektronika i Telekomunikacja
Specjalizacja: Applied electronics

Dla specjalności Applied Electronics opracowano odrębny innowacyjny program studiów wykorzystujący możliwości obu Uczelni. W szczególności, wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom rynku dotyczących wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny elektroniki i mikroelektroniki, program ten charakteryzuje się zwiększoną liczbą zajęć praktycznych oraz laboratoriów i obejmuje przedmioty o treściach niedostępnych w każdej z tych uczelni oddzielnie.

Politechnika Łódzka (TUL) oraz Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu (UNINA) utworzyły wspólne studia II stopnia, których wspólny program jest realizowany w obu uczelniach dla dwóch grup studenckich, określonych jako grupa TUL i grupa UNINA. Grupy te są rekrutowane oddzielnie w każdej z uczelni i w niej rozpoczynają studia na I semestrze. Semestry II i III są wspólne dla obu grup i odbywają się kolejno, w Łodzi i Neapolu. W okresie studiów, studenci spędzają po 2 semestry w każdym z uniwersytetów, realizując ten sam program studiów. Umożliwia to im uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia dwóch renomowanych uczelni uznawanych, na całym świecie:

  • magistra inżyniera na kierunku „Elektronika I Telekomunikacja” Politechniki Łódzkiej,
  • „Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica” Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu.

W Politechnice Łódzkiej studenci grupy TUL są rekrutowani na kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność anglojęzyczna Applied Electronics. Program dla tej specjalności, „Elektronika i telekomunikacja - Applied Electronics - j. angielski”, dostępny jest na stronie. Został opracowany z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego i laboratoryjnego obu Uczelni w oparciu o rozeznanie potrzeb przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.
Studenci grupy TUL odbywają zajęcia kolejno:

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

TUL

TUL

UNINA

UNINA

Pracę dyplomową studenci grupy TUL wykonują w Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. Będzie ona podstawą do uzyskania dyplomu w obu Uczelniach.

Dla specjalności Applied Electronics opracowano odrębny innowacyjny program studiów wykorzystujący możliwości obu Uczelni. W szczególności, wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom rynku dotyczących wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny elektroniki i mikroelektroniki, program ten charakteryzuje się zwiększoną liczbą zajęć praktycznych oraz laboratoriów i obejmuje przedmioty o treściach niedostępnych w każdej z tych uczelni oddzielnie.