Przejdź do treści

Energy Harvesting

Zespół Energy Harvesting, Metrologia, Sensory

 

Obszar działalności naukowej:
Zespół koncentruje się na badaniach zjawisk fizycznych i efektów mających zastosowanie w konwersji szczątkowej energii cieplnej na energię elektryczną ze szczególnym naciskiem na konwertery termomagnetyczne. Prace te dotyczą głównie elektronowych i spinowych efektówi Seebecka,. Nernsta, Peltiera, Halla. Wspomniane badania zmierzają do opracowania systemu autonomicznego zasilania opartego o układ termogeneratorowego konwertera energii.

W ramach prac badawczo-rozwojowych zespołu budowana jest platforma badawcza SpintronixLab, która będzie służyła do identyfikacji efektów i badania urządzeń spintronicznych za pomocą sondy pomiarowej z interfejsem ISHE (Inverse Spin Hall Effect)

Ponadto zespół prowadzi badania aplikacyjne  materiałów wykazujących silny efekt magnetokaloryczny w stopach  na bazie lantanu igadolinu. Prowadzone badania koncentrują się na zwiększaniu wydajności i efektywności energetycznej materiałów magnetetokalorycznych mogących znaleźć zastosowanie w regeneratorach chłodziarek magnetycznych.

 

Zaplecze badawcze:
Elektromagnes z możliwością generacji pól magnetycznych DC w zakresie do 2T.
Pomiar pola magnetycznego DC/AC teslomierzem Lakeshore 475 DSP
Dokładny pomiar napięć DC w zakresie 100nV  - 100mV (Nanovoltomierz Agilent 34420A, Agilent 3458A)
Dokładny pomiar temperatury w zakresie od -20°C do 120°C stopnii. (termometry -własne konstrukcje)
Dokładny pomiar prądu DC w zakresie 1pA-1mA (Elektrometr Keithley 6514) Wzorce materiałowe wielkości magnetycznych H,B.

 

Zaplecze dydaktyczne:
Laboratorium Metrologii
Laboratorium Cyfrowej Analizy Sygnałów Pomiarowych
Laboratorium Sensorów i Aktuatorów

 

Zespół:
dr inż. Roman Gozdur - lider
mgr inż. Łukasz Bernacki
dr hab. inż. Ewa Raj
dr inż. Bartłomiej Guzowski
dr inż. Nataliia Bokla
dr inż. Tamara Klymkovych