Przejdź do treści

Solar Club

Treść (rozbudowana)
Zdjęcie poglądowe
0
Zdjęcie elastycznego ogniwa
0
Zdjęcie poglądowe
0

Sekcja zajmująca się realizacją badań naukowych i projektów edukacyjnych w obszarze technologii i zastosowań fotowoltaiki.

Działalność grupy:

 • Realizacja badań naukowych w obszarze fotowoltaiki
 • Udział w projektach badawczych i edukacyjnych
 • Współpraca z partnerami przemysłowymi (praktyki, staże, projekty)
 • Uczestnictwo w wyjazdach Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników
 • Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Przygotowanie publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowymi jednostkami zagranicznymi w obszarze fotowoltaiki

Opiekunowie sekcji:

Udział w projektach badawczych:

 • Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „SolarHybrid: Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej” (2019-2023)
 • Projekt Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, Polonium: wymiana bilateralna PL-FR, „Szkło konwertujące promieniowanie ultrafioletowe do zastosowań w ochronie zdrowia i środowiska” (2020-2021)
 • Projekt Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych” SONATA 11/2016/21/D/ST7/01215 (2017-2020)
 • Projekt Studencki Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników „PVcover: ogniwa Schottky’ego z warstwami typu down converters” (2019)
 • Projekt Studencki Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników „DC FlexiPV: elastyczne ogniwa słoneczne z warstwami typu down converters” (2018)

Udział w projektach edukacyjnych:

 • Projekt Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu” - spersonalizowany długoterminowy tutoring dla wyróżniających się i uzdolnionych studentów PŁ – realizacja projektu pt. „Wykorzystanie elastycznych ogniw fotowoltaicznych w przedmiotach i elementach użytkowych
  – projekt i prototyp opracowany z wykorzystaniem metodologii Integrated Design” – Konrad Rodak, Marek Siuda (2021-2022)
 • Projekt „Mistrzowie Dydaktyki” realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego - prace dotyczące konstrukcji modułu hybrydowego uwzględniającego system fotowoltaiczny wspomagany elementami chłodzącymi – Przemysław Czarnecki (2020)
 • Projekt „Mistrzowie Dydaktyki” realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego - realizacja praktycznego projektu polegającego na wytworzeniu warstw elastycznych ogniw fotowoltaicznych na podłożach tekstylnych łącznie z charakteryzacją optyczną, elektryczną i mechaniczną – Joanna Giesko (2019)
 • Projekt „Mistrzowie Dydaktyki” realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego - realizacja badań związanych z technikami osadzania warstw w elektronice i fotowoltaice elastycznej – Przemysław Czarnecki (2019)

Nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce za wygłoszony referatTechnologia wykonania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego ze złączem Schottky’ego” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2019 – Przemysław Czarnecki
 • Wygrana studentów w konkursie WRKN w roku 2019 na dofinansowanie projektu, pt. “PVConver: ogniwa Schottky’ego z warstwami typu down converters udział studentów w międzynarodowej konferencji, dodatkowe materiały do badań, promocja PŁ, realizacja pracy inżynierskiej
 • I miejsce za wygłoszony referat „Badanie warstw zawierających nanocząstki ZnO i pierwiastki ziem rzadkich do poprawy jakości ogniw słonecznych poprzez konwersję energii” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2018 – Przemysław Czarnecki
 • I miejsce za wygłoszony referat „Zastosowanie różnych typów materiałów luminescencyjnych do poprawy wydajności ogniw słonecznych” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2018 – Natalia Szczecińska
 • Wygrana studentów w konkursie WRKN w roku 2018 na dofinansowanie projektu, pt. “DC FlexiPV: elastyczne ogniwa słoneczne z warstwami typu down converters udział studentów w międzynarodowej konferencji, dodatkowe materiały do badań, promocja PŁ
 •  I miejsce za najlepszy plakat „Rare-earth compositions and ZnO nanoparticles as components of polymer based down-converting layers for photovoltaic applications” na Energy Future Conference: Fundamental and Applied Science for Alternative Energy Technologies, Sydney, Australia 02/2018 – nagroda zespołowa

Publikacje:

  • E. Raj, K. Znajdek, M. Dionizy, P. Czarnecki, P. Niedzielski, Ł. Ruta, Z. Lisik, „Artificial Sun - A Stand to Test New PVT Minimodules”, Energies 2022, 15, 3430, https://doi.org/10.3390/en15093430.
  • P. Czarnecki, K. Znajdek, N. Szczecińska, A. Sosna-Głębska, M. Sibiński, “Ultraviolet to visible light conversion - characterization of down-shifting layers”, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 97 NR 12/2021, 195-198, https://doi.org/10.15199/48.2021.12.41
  • K. Znajdek, N. Szczecińska, A. Sosna-Głębska, P. Czarnecki, M. Sibiński, „The numerical analysis of ZnO nanoparticle based down-converting layer's influence on solar cell efficiency”, AIP Conference Proceedings 2147(27), 2019; 130004, https://doi.org/10.1063/1.5123887
  • N. Szczecińska, K. Znajdek, A. Sosna-Głębska, P. Lewicki, P. Czarnecki, P. Kraska, C. Bazdyga, Gabriela Wiosna-Sałyga, M. Sibiński, „The Photoluminescent Layers Based on ZnO Nanoparticles as Radiation Converters in Photovoltaic Applications”, Acta Innovation, ISSN 2300-5599, 2018, no. 29: 16-26, https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.29.2
  • K. Znajdek, N. Szczecińska, M. Sibiński, P. Czarnecki, G. Wiosna-Sałyga, A. Apostoluk, F. Mandrolo, S. Rogowski, Z. Lisik, „Energy converting layers for thin- lm flexible photovoltaic structures”, Open Physics 2018; 16: 820–825, https://doi.org/10.1515/phys-2018-0102

  Wystąpienia na konferencjach naukowych:

  • XXI Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2022, Darłowo, plakat: „Prototyp hybrydowego panelu fotowoltaicznego z płytą chłodzącą”
  • XX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2021, Darłówko Wschodnie, plakat: „Ultraviolet to visible light conversion - characterization of down-shifting layers”
  • International Congress on Advanced Materials Sciences and Engineering 2019, Osaka, Japonia, prezentacja: “Luminescent down-conversion materials for PV cells applications”
  • Solar World Congress SWC 2019, Santiago, Chile, prezentacja: “Energy-Converting Layers for the Improvement of Thin-Film Solar Cells’ Performance”
  • MICROTHERM 2019, Łódź, plakat: “Zinc oxide nanoparticle down-converting layers deposited on glass surface to improve photovoltaic module efficiency”, plakat: “The Influence of the Technological Parameters on the Properties of Schottky Solar Cells”
  • SiliconPV 2019, Leuven, Belgia, plakat: “The numerical analysis of ZnO nanoparticle based down-converting layer's influence on solar cell efficiency”
  • AGH International Student Conference Knowledge, Technology and Society 2018, Kraków, prezentacja: ”The influence of ZnO nanoparticles and rare earth elements as light converters on the efficiency of photovoltaic cells, prezentacja: “Research on mixtures of ZnO nanoparticles with rare earth elements for solar cells applications”
  • EF3 Energy Future Conference: Fundamental and Applied Science for Alternative Energy Technologies 2018, Sydney, Australia, plakat: “Rare-earth compositions and ZnO nanoparticles as components of polymer based down-converting layers for photovoltaic applications”
  • IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, WCPEC 2018 - A Joint Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC and 34th EU PVSEC 2018, Waikoloa, Hawaii, USA, plakat: “Evaluation of polymer based zinc oxide nanoparticle layers for down-conversion application in thin-film photovoltaic structures”, plakat: “Selectively transparent down-shifting conversion layer for flexible PV applications”
  • NEXTGEN 2017, Minorka, Hiszpania, prezentacja: „Characteristics of down-shifting polymer based ZnO nanoparticle layers used to improve solar cells' efficiency”
  • MICROTHERM 2017, Łódź, prezentacja: “Investigation of ZnO Nanoparticles and Rare Earth Elements Mixtures as Photonic Converting Components for Application in Photovoltaic Structures”, plakat: “Luminescent properties of ZnO nanoparticle for photovoltaic application”, plakat: “Luminescent pigments based on rare earth elements for photovoltaic application”
  • 6th International Conference & Exhibition on Clean Energy 2017, Toronto, Kanada, prezentacja: “Energy converting layers for the efficiency improvement of thin-film flexible photovoltaic structures”
  • SEMTHERM 2015, Łódź, plakat: “PV LEGO”