Przejdź do treści

Technologie światłowodowe

Zespół technologii światłowodowych

 

Obszar działalności naukowej:
Zespół koncentruje się na badaniach z zakresu:
- metody wytwarzania światłowodów przewężanych TOF (Tapered Optical Fiber)
- charakteryzacji włókien światłowodowych pod kątem rozpraszania wstecznego Brillouina
- realizacji bezkontaktowych połączeń przy użyciu sferycznych zakończeń światłowodowych
- poprawy jakości sprzęgania ze światłowodami wielordzeniowymi MCF (Multi Core Fiber) oraz tworzeniem wielowłóknowych połączeń konektoryzowanych
- realizacji i charakteryzacja czujników światłowodowych

Wnętrze laboratorium technik światłowodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplecze badawcze:
Reflektometry światłowodowe OTDR: jednomodowe i wielomodowe 
Reflektometr światłowodowy Brillouina BOTDR
Analizator widma optycznego wraz ze źródłem szerokopasmowym (III okno transmisyjne)
Spawarki światłowodowe z zestawem narzędzi do obróbki kabli światłowodowych

 

Zaplecze dydaktyczne:
Laboratorium Technik Światłowodowych

 

Zespół:
dr inż. Mateusz Łakomski - lider grupy badawczej
dr inż. Bartłomiej Guzowski 
dr inż. Grzegorz Tosik 
mgr inż. Przemysław Niedzielski
mgr inż. Arkadiusz Woźniak
Krzysztof Pęczek