Przejdź do treści

Hybridgeowall

Tytuł: Hybridgeowall – Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach
Tytuł angielski: Hybridgeowall – Functional hybrid composites with designed properties
Komentarz: Projekt nr POIR.04.01.04-00-0034/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Lider projektu: Politechnika Łódzka/Wydział Chemiczny
Partnerzy: S. i A. Pietrucha sp. z o.o. Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Realizacja: 01.12.2018 - 30.11.2020


Opis: Rezultatem projektu będzie wdrożenie do działalności Wnioskodawcy innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonego produktu tj. hybrydowych profili geotechnicznych o projektowanych właściwościach, do zastosowań w obszarze inżynierii lądowej i wodnej jako ściany oporowo-pomiarowe. Aby osiągnąć zamierzony cel projektu Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych, które skupione będą głównie na następujących obszarach technologicznych: a) Dobór odpowiedniego wzmocnienia (zbrojenia i kompatybilizatora) oraz optymalizacja wzajemnej współpracy i trwałości materiałów stosowanych w kompozycie hybrydowym, ich wytrzymałości zarówno na granicy faz jak i w całej strukturze, dzięki czemu kompozyt w skali przemysłowej uzyska właściwości mechaniczne polepszone co najmniej o: • 35% w stosunku do wartości modułu Younga dla profilu GWF700 (grodzica PCW wzmacniana hybrydowym włóknem szklanym), która wynosi 4,3 GPa • 25% w stosunku do wartości maksymalnego momentu gnącego dla GWF700, która wynosi 56 kNm/m Uzyskanie wskazanych właściwości mechanicznych rozszerzy znacznie granicę stosowalności grodzic na bazie PCW i umożliwi zastosowanie innowacyjnej grodzicy hybrydowej, nazwanej na potrzeby niniejszego projektu 700FR++, do budowy ścian oporowych o wysokości do 3 m ponad powierzchnią gruntu. b) Dobór odpowiedniego systemu monitorowania naprężeń grodzicy oraz technologii integracji włókien światłowodowych z kompozytem, dzięki czemu możliwe będzie wyposażenie produktu w nowoczesne funkcjonalności związane ze stałym monitoringiem strukturalnym. Wyposażenie produktu w innowacyjne cechy i funkcjonalności nastąpi bez szkody dla podstawowych zalet grodzic winylowych takich jak m.in. stosunkowo niski ciężar, odporność na korozję i działanie większości substancji chemicznych. Dzięki temu rezultat projektu będzie stanowił realną alternatywę dla lekkich grodzic stalowych, które obecnie wykorzystywane są do budowy ścian oporowych przekraczających 1,5m.

Treść (rozbudowana)
Demonstrator systemu monitorowania strukturalnego ściany oporowej
Testy terenowe światłowodowego systemu monitorowania strukturalnego ścian oporowych
Zdjęcie ściany oporowej podczas testów terenowych