Przejdź do treści

Symulacje CAD

Zespół modelowania CAD

 

Obszar działalności naukowej:
Zespół koncentruje się na głównie na trzech głównych obszarach badawczych związanych z technologiami modelowania wspomaganego komputerowo (CAD). Są to:

  • projektowanie nowych przyrządów półprzewodnikowych,
  • badanie nowych materiałów pod kątem wykorzystania ich na potrzeby struktur półprzewodnikowych,
  • analiza zjawisk termicznych.

W ramach prac zespół wykorzystuje komercyjne oprogramowanie renomowanych producentów (ANSYS, SYNOPSYS). Dla rozwiązania szczególnych problemów tworzy również własne algorytmy i procedury analityczne, które wspomagają oprogramowanie przemysłowe.

Zespół współpracuje w ramach swoich prac z innymi jednostkami w kraju i za granicą w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów i uzyskiwania najlepszych wyników.

 

Zaplecze badawcze:
Oprogramowanie Sentaurus firmy Synopsys
Oprogramowanie QuantumATK firmy Synopsys
Oprogramowanie Ansys firmy Ansys Inc
Serwery obliczeniowe działające w systemach Linux

 

Zaplecze dydaktyczne:
Laboratorium komputerowe

 

Zespół:
prof. dr hab. Zbigniew Lisik – lider grupy badawczej
dr hab. inż. Ewa Raj
dr inż. Jacek Podgórski
dr inż. Janusz Woźny
mgr inż. Przemysław Niedzielski