Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Roman Gozdur

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
nr pokoju: E105
telefon: +4842 6312510
email: roman.gozdur@p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

11.00 - 12.00

 
 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
IFE LAB E121
Prace wł. 105GO 105Prace wł. 105IFE LAB E121
IFE LAB E121GP 105Prace wł. 105
Prace wł. 105IFE LAB E121SiA Wyk E106
IFE EM E121IFE LAB E121SiA Lab C3 308SiA Wyk E415
CPS W E121CPS Lab E121

powrót

Informacje dla studentów

CV

Roman Gozdur urodził się w 1974 roku w Puławach. Po ukończeniu technikum elektronicznego w 1994 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracę inżynierską w specjalności Informatyka Stosowana związaną z badaniem cyfrowych liczników energii elektrycznej obronił w 1998 roku. W roku 2000 obronił pracę magisterską dotyczącą modelowania i analizy scalonych struktur pomiarowych energii elektrycznej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie przy Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Rozprawę doktorską poświęconą problemom dyssypacji energii w procesach quasi-statycznego przemagnesowania struktur ferromagnetycznych obronił z wyróżnieniem w 2004 roku.
Od 2000 roku jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej. W latach 2000 - 2009 był pracownikiem w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa, a od 2009 jest adiunktem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Zasadnicze zainteresowania badawcze dotyczą technologii magnetycznych, zastosowania technik DSP w systemach pomiarowych oraz programowania w językach C/C++ systemów pomiarowo-sterujących.

Publikacje

copyright (c) 2009