Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Roman Gozdur

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
nr pokoju: E105
telefon: +4842 6312510
email: roman.gozdur@p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

11.00 - 12.00

 
 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
Sensory Lab 308Measurements E121Prace własne p.105Sensory Wykł. E1
Prace własne p.105GP E105Sieci sens. Lab E121Sieci sens. wykł. E121Sieci sens. wykł. E121
Measurements E121Zebranie K-27GP E105Prace własne p.105
Prace własne p.105Measurements E121
Electronic Metr. Lab E121Measurements E121Prace własne p.105
CPS Lab E121CPS Wykł. E121

powrót

Informacje dla studentów

CV

Roman Gozdur urodził się w 1974 roku w Puławach. Po ukończeniu technikum elektronicznego w 1994 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracę inżynierską w specjalności Informatyka Stosowana związaną z badaniem cyfrowych liczników energii elektrycznej obronił w 1998 roku. W roku 2000 obronił pracę magisterską dotyczącą modelowania i analizy scalonych struktur pomiarowych energii elektrycznej. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie przy Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Rozprawę doktorską poświęconą problemom dyssypacji energii w procesach quasi-statycznego przemagnesowania struktur ferromagnetycznych obronił z wyróżnieniem w 2004 roku.
Od 2000 roku jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej. W latach 2000 - 2009 był pracownikiem w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa, a od 2009 jest adiunktem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Zasadnicze zainteresowania badawcze dotyczą technologii magnetycznych, zastosowania technik DSP w systemach pomiarowych oraz programowania w językach C/C++ systemów pomiarowo-sterujących.

Publikacje

copyright (c) 2009