Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Marian Jerzy Korczyński

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
nr pokoju:
telefon: +4842 6312510
email: jerzykor[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:


 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20

powrót

Informacje dla studentów

CV

Publikacje

  Wykaz publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych wydrukowanych w latach 1973- 2010

 1. Korczyński M. J.; Majocha A. Tensometryczny pomiar momentu obrotowego samochodowego silnika spalinowego Materiały Konferencyjne Sesja Młodej kadry Naukowej Instytutu Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej; Redakcja Wydawnictw Naukowych Politechniki Łódzkiej; Łódź, czerwiec 1978

 2. Isalski L., Walusiak S., Gaołębiowski J., Korczyński M. J.; Dynamika jednotaktowej przetwornicy tranzystorowej pracującej w tyrystorowym układzie zapłonu o aperiodycznym ładowaniu kondensatora gromadzącego energię. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 287, Elektryka z.59 str 129-141 1978 rok

 3. Korczyński M. J.; Bezprzewodowy układ przesyłu sygnałów pomiarowych i jego zastosowanie do badania pojazdów samochodowych; IV sympozjum Elektrotechniki Pojazdów Samochodowych Ustronie, maj 1983

 4. Korczyński M. J.; Majocha A. Ocioszyński J. Computer Based Power Measurement System for Car Testing Materiały konferencyjne "IV IAVAD Congress, Genewa, 2-5 Marca 1987

 5. Hetman A., Korczyński M. J., Majocha A.; Bezstykowy przetwornik momentu obrotowego" Materiały Konferencyjne Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, Lublin wrzesień 1983

 6. Korczyński M. J.; Minimalizacja temperaturowego błędu dodatkowego tensometrycznego przetwornika momentu obrotowego Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 427, Elektryka z.73 rok 1984 str 106-123

 7. Gołębiowski J., Korczyński M. J. Makuch J. Majocha A.; Zdecentralizowany system rejestracji I przetwarzania danych z przewijarek przędzy. Materiały seminarium: Zastosowanie techniki komputerowej" Nowy Sącz Maj 1986

 8. Korczyński M. J. Koncepcja mikrokomputerowych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie wielozakładowym Zastosowanie techniki komputerowej" Nowy Sącz Maj 1986

 9. Korczyński M. J. "teoretyczne i doświadczalne aspekty pomiaru momentu obrotowego maszyn wirujących. Analiza statycznych i dynamicznych właściwości metrologicznych: fotoelektrycznych, tensometrycznych i indukcyjnych przetworników momentu obrotowego. Seminarium RI-3 Warszawa Falenica luty 1986

 10. Korczyński M. J.; Majocha A.; System pomiarowy wartości chwilowej momentu obrotowego i mocy; Sympozjum Metrologia ?86, Metrologia wielkości mechanicznych i kontrola, jakości produkcji. Warszawa 11-13 czerwca 1986 Politechnika Warszawska Warszawa 1986

 11. Isalski L., Korczyński M. J.; Majocha A.? Makuch J.? Microprocessor Based Diagnostic-Control System for Devices with two-states and impulse Sensors International Symposium on System-Modelling-Control, Poland, Zakopane, September 1986, pp 37-42

 12. Korczyński M. J.; Tensometryczny Przetwornik Momentu Obrotowego Skalowanie-Kompensacja, wpływ temperatury; Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 526, Elektryka z.81 rok 1987 str 138-155

 13. Korczyński M. J., Hetman A.; Sensory w systemach lokalizacji położenia zęba łyżki koparki; VI Konferencja :"Rozwój podstaw budowy eksploatacji i badań maszyn roboczych ciężkich - w tym budowlanych - Zakopane styczeń 1993 część 1 str.179-185

 14. Mc Ghee J., Kulesza W., Korczyński M. J., Henderson I. A.; Teaching Measurement and Instrumentation in English AT the International Faculty of Engineering VIII Krajowa Konferencja Metrologii Warszawa 18-20 października 1995 Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej , pp 88-92

 15. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; Pomiary wilekosci elektrycznych w układach napędowych przy występowaniu wyższych harmonicznych; II Konferencja SENE?95 Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym Łódź Arturówek 15-17 listopad 1995 str. 387-395

 16. Mc Ghee J., Henderson I. A.,Korczyński M. J., Kulesza W The sensor effect tetrahedron: a new approach to grouping in sensor systems classes by information/energy pp. 132-142

 17. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; The measurement system with servo-accelerometer tomeasure the displacement Sensor ISSN 1330-0290 1/95 pp. 5-7

 18. Budzisz M., Korczyński M. J., Palma A. Wybrane zastosowania falowników w automatyce i optymalizacji procesów technologicznych; Sympozjum Nowoczesna technika napędowa w przemyśle - dobór zastosowanie-eksploatacja Materiały konferencyjne marzec 1995, pp 1-5

 19. 1997

 20. Kuśmierek Z,. Korczyński M. J.; Pomiary wielkości elektrycznych w układach napędowych przy występowaniu zakłóceń Materiały konferencyjne Krajowa Konferencja HNE?95 Hutnicze Napędy Elektryczne 95, str 157-166, Poraj k/ Częstochowy, 8-9 grudnia 1997

 21. Korczyński M. J.; Wpływ przetwornika częstotliwości na parametry energetyczne sieci zasilającej, materiały konferencyjne III konferencja "Elektrotechnika prądów niesinusoidalnych'97", Zielona Góra, 1997, Tom 1, str. 111-117

 22. Korczyński M. J.;Measurements of the Harmonic Content at the Input of a Frequency Converter, IMTC TC-4 Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities, 9th International Symposium on Electrical Instruments in Industry, September 8-9, 1997 Glasgow, Scotland, UK str. 97- 100,

 23. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; Determining the higher harmonic contents of current sources in circuits with frequency converters, , IMTC TC-4 Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities, 9th International Symposium on Electrical Instruments in industry, September 8-9, 1997 Glasgow, Scotland, UK str. 109- 112,

 24. Korczyński M. J.; Przetwornice częstotliwości a jakość energii zasilającej, referat na II Krajowej Konferencji Hutnicze Napędy Elektryczne 97, str 215-223, Poraj k/ Częstochowy, 8-9 grudnia 1997

 25. Mc Ghee J., Henderson I. A., Korczyński M. J., Kulesza W.; Measurement and Instrumentation teaching at the International Faculty of Engineering, IMTC TC-4 Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities, 9th International Symposium on Electrical Instruments in industry, September 8-9, 1997 Glasgow, Scotland, UK str. 241- 244,

 26. 1998

 27. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; Odkształcenia napięć i prądów w sieciach lokalnych niskiego napięcia wywołane odbiornikami nieliniowymi. str. 248 - 257, IV Szkoła - Konferencja Elektrotechnika Prądy Niesinusoidalne , 18- 20 czerwca 1998 Zielona Góra.

 28. Mc Ghee J., Henderson I. A., Korczyński M. J., Kulesza W.; Sensor Science Implementation in manufacturing Systems, Dycomans Workshop IV. Control and management in Computer Integrated Systems, 25-28 September, Zakopane, Poland str. 77- 84,

 29. Kuśmierek Z. Korczyński M. J.; Instrumentation for Measuring the Asymmetrical power in 3-Phase Net. , materiały konferencyjne IEEE Instrumentation and Measurement, Technology Conference, St. Paul, Minnesota, USA, May 18-21,1998 str. 816- 819

 30. Firczyk W, Korczyński M. J.; The measurement of electrical supply quality in the network of a coal mine fitted with frequency converters. IMTC TC-4 Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation and 3rd Workshop on ADC modelling and Testing - September 17-18, 1998, Naples, Italy str. 365-369

 31. Korczyński M. J., Firczyk W.; Zakłócenia przewodowe wnoszone przez urządzenia energoelektroniczne współpracujące z silnikami Konferencja naukowo-techniczna OBR MiR REDOR, str. 139-145, 15-16 października 1998,

 32. Korczyński M. J., Palma A, Napędy z falownikami wysokonapięciowymi do zastosowań w wodociągach i oczyszczalniach ścieków, Konferencja naukowo-techniczna OBR MiR REDOR, str. 139-145, 15-16 października 1998,

 33. 1999

 34. Korczyński M. J., Metody i program nauczania "Measurement and Instrumentation" w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, referat niepublikowany, wygłoszony na XII Seminarium Sekcji Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Ustronie, styczeń 1999.

 35. Mc Ghee J., Henderson I. A., Korczyński M. J., Kulesza W.; The sensor effect tetraheadron: an extended transducer space, artykuł w czasopiśmie IMEKO Measurement 24, Journal of the International Measurement Confederation, ISBN 0263-2241, str. 217 -236, (1998)

 36. Kuśmierek Z., Korczyński M. J., Active Electrical Power of Harmonics and Interharmonics Induced by Frequency Converters, IEEE Instrumentation and Measurement , Technology Conference, Venice, Italy, May 24-26, 1999, str. 1130-1133

 37. Firczyk W, Korczyński M. J., Disturbances of Data Acquisition System Caused by frequency converters, IEEE Instrumentation and Measurement , Technology Conference, Venice, Italy, May 24-26, 1999 str. 999-1002

 38. Firczyk W, Korczyński M. J., Smart actuators of motor-operated gate valves, 3rd international Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Electromotion ' 99, July 8-9, 1999, Patras, Greece, str. 749-752

 39. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; Interharmonic and harmonic of Current in Power Supply Network, 5th International Conference, Electrical power Quality and utilization, September, 15-17 Cracow, Poland, str. 155- 159

 40. Kuśmierek Z, Korczyński M. J., Zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach zasilających przemienniki częstotliwości, materiały konferencyjne "Napedy'99, IV Szkoła Analizy Modalnej" pod redakcjąa prof. Tadeusza Uhla, Szczyrk 13-15 grudnia 1999, str. 145 - 150

 41. 2000

 42. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; Physical Interpretation and Measurement of Interharmonics in power Supply, IMTC 2000, IEEE Instrumentation and Measurement , Technology Conference, Baltimore, Maryland, USA, May 1-4 2000, str. 41-45

 43. Kulesza W. McGhee. J., Korczyński M. J., Henderson I. A. Foundation of data measurement. Congress IMEKO-XV. Osaka, Japan, 1999 vol. II str. 129-136, Proceedings of the International Measurement Confederation (IMEKO), The Society of Instrument and Control Engineers, Osaka, Japan 13-18 June 1999,

 44. Ciesielski G, Korczyński M. J.; The main theorem on general Structure of Time-Invariant Systems, Process Control and Instrumentation 2000, 26-28 July, 2000, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK, str. 412 - 417

 45. Banerjee S. K., Korczyński M. J., Quality Engendering- why needed in undergraduate courses. Process Control and Instrumentation 2000, 26-28 July, 2000, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK, str. 375 - 379,

 46. Praca zbiorowa, Metrologia Elektryczna i Elektroniczna, ćwiczenia laboratoryjne, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000, 2 ćwiczenia opracowane i opisane

 47. Mc Ghee J, Kulesza W, Korczyński M. J., Henderson I. A., Measurement Data Handling, Theoretical Technique, vol. 1 książka złożona do druku, grudzień 2000

 48. Mc Ghee J., Kulesza W, Korczyński M. J., Henderson I, A.; Measurement Data Handling, Hardware Technique, vol. 2 książka złożona do druku, grudzień 2000

 49. 2001

 50. Korczyński M. J., Hetman A., Indyk B.; Measurement and Instrumentation. Laboratory Handbook, skrypt opracowywany w latach 1999-2000, złożony do druku. styczeń 2001

 51. Korczyński M. J., Gozdur R.; Laboratorium wirtualne w nauczaniu przedmiotów na studiach o specjalności Metrologia i Inżynieria Jakości: XIV Seminarium Sekcji Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Ustronie 3-5 stycznia 2001, referat wygłoszony i przewidziany do druku w biuletynie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Komitetu w 2001r.

 52. Korczyński M. J., Nowa generacja przyrządów pomiarowych, artykuł zgłoszony do kwartalnika "Ważenie i dozowanie" nr 1 , 2001

 53. Joseph McGhee, Wlodek Kulesza, Korczyński M. J., I. A. Henederson, Measurement Data Handling Theoretical Technique, Published by Technical University of Lodz, printed by: ACGM LODAR S. A. Łódź, 2001, ISBN 83-7283-007-X, pages 267

 54. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.: Subharmonics in electrical power system identification problems. Materiały Konferencyjne Electrical Power Quality and Utilisation pages: September 19-21, 2001, Cracow, Poland, ISBN-83-914296-1-x, 245-251,

 55. Korczyński M. J., Gozdur R.; Virtual Instrumentation - a key for Teaching Metrology and Quality Engineering Symposium "Virtual and Real Tools for Education in Measurement" September 17-18, 2001, University of Twente, Enschede, The Netherlands ISBN 90.365.1664.1 pp.115-119

 56. Hetman A, Korczyński M. J.; Teaching digital signal processing in quality engineering laboratory materiały konferencyjne Symposium "Virtual and Real Tools for Education in Measurement" September 17-18, 2001, University of Twente, Enschede, The Netherlands ISBN 90.365.1664.1 pp. 57-62

 57. Korczyński M. J. Laboratorium Inżynieria Jakości w Zakładzie Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej Politechniki Łódzkiej, Zeszyty Naukowe Elektryka Nr 98 , XXXIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, MKM 2001 Łódź - Arturówek 2001, pp. 161-167, ISSN 0374-4817

 58. Korczyński M. J.; Nowa generacja przyrządów pomiarowych artykuł redakcyjny do czasopisma "POMIAR" nr 1 październik 2001

 59. Korczyński M. J.; IMEKO TC1 1st On-line Workshop on Tools for Education in Measurement - prezentacja dwóch ćwiczeń laboratoryjnych poprzez INTERNET, wirtualne seminarium, Tampere, Finlandia czerwiec 2001

 60. Korczyński M. J.; From Virtual to Analogue Instrumentation - wykład zaproszony na II Konferencji Naukowo-Technicznej Ustroń, 21-23 lutego 2001, Ustronie

 61. Korczyński M. J.; Ocena dokładności wyników pomiaru - nowe podejście - wykład zaproszony na II Konferencji Naukowo-Technicznej Ustroń, 21-23 lutego 2001, Ustronie

 62. 2002

 63. Korczyński M. J. Hetman A.."Obliczanie niepewności rozszerzonej bez uprzedniego wyznaczenia współczynnika rozszerzenia - porównanie z zaleceniami GUM" referat wygłoszony na ogólnopolskim seminarium naukowe nt. Niepewności Pomiarów w dniach 11 - 14 lutego 2002 r.: Międzyzdroje, hotel "Rybak"

 64. " Korczyński M. J., R Gozdur, M.Kaczmarek, GLASS QUALITY TESTER" referat prezentowany podczas: 2nd On-line Workshop on Tools for Education in Measurement, June 1-15 2002, Internet

 65. Korczynski M. J. Hetman A.; Software for: CALCULATION OF EXPANDED UNCERTAINTY M. J., applet prezentowany podczas: 2nd On-line Workshop on Tools for Education in Measurement, June 1-15 2002, Internet

 66. Korczynski M. J. Hetman A.; Calculation of Expanded Uncertainty; Joint IMEKO TC-1 & MKM Conference 2002, Wrocław, 8-12, September 2002: pp. 107 - 114 ISBN 83-7085-647-0

 67. 2003

 68. Korczyński M. J. Wirtualne laboratoria dla studentów IFE - wystąpienie niepublikowane, Ustronie 6-8 stycznia 2003

 69. Korczyński M. J. Hetman A.: Porównanie wyników obliczeń niepewności metodą przybliżoną i dokładną, dla wybranych przypadków; wewnętrzne materiały seminarium Międzyzdroje, 10-13 lutego 2003, praca na CD

 70. Kuśmierek Z., Korczyński M. J. Measurement and Instrumentation - Why Needed in Engineering Education, Proceedings of 14th International Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk (Poland), 16th-18th June 2003 pp 1-5

 71. Korczyński M. J., Fotowicz P. Hetman A.; Calculation of Expanded Uncertainty in Calibration of RTD Sensors Oxford at Low Temperature, International Conference on the Uncertainty of Measurement "UNCERT 2003", St. Catherine?s College, Oxford, UK, 9-10 April 2003 chapter in Uncert Proceedings, Technical Conference.

 72. Gozdur R., Korczyński M. J.; Glass Quality Tester; Proceedings of XVII IMEKO World Congress, Metrology in 3rd Millennium, June 22-27, 2003, Dubrownik Cavtat, pp. 1498-1501

 73. Kuśmierek Z., Korczyński M. J.; Metrological Aspects of Interharmonic Identification and Grouping in Electrical Power System.; Proceedings, XVII IMEKO World Congress, Metrlogy in 3rd Millennium, June 22-27, 2003, Dubrownik Cavtat, pp. 517-520

 74. Korczyński M. J., Hetman A.; New Approach to Presentation of Measurement Results in Virtual Instruments. AMCTM 2003 Conference AMCTM 2003 - September 9-11, Turin, Italy, Italy to be printed in book: series on Advances in Mathematics for Applied Science " Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology VI"

 75. Korczyński M. J., Szmyrka-Grzebyk A.,. Fotowicz P., Hetman A. Evaluation of Accuracy of Standard Platinum Resistance Thermometer at National Laboratory Level. . AMCTM 2003 Conference AMCTM 2003 - September 9-11, Turin, Italy to be printed in book: series on Advances in Mathematics for Applied Science " Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology VI"

 76. Kuśmierek Z., Korczyński M. J. Virtual Instrumentation for Identification Interharmonic and Harmonic Groups, 6th International Conference, Electrical Power Quality and Utilisation, September, 16-19 Cracov, Poland, pp 309-313

 77. Korczyński M. J., Hetman A., Szmyrka-Grzebyk A.,. Fotowicz P.,. Evaluation of Accuracy of Standard Platinum Resistance Thermometer at National Laboratory Level. . 2nd International Seminar and Workshop on Low Temperature Termometry, October 6-8 2003, Wroclaw, Poland, pp. 127-133

 78. 2004

 79. Korczyński M. J.; Koncepcja wykłądu dostępnego w sieci Internet z zagadnień obliczania niepewności wyniku pomiru. Ustronie 5-7 stycznia 2004 praca niepublikowana

 80. Korczyński M. J.;, A. Hetman, Fotowicz P. Expanded Uncertainty Calculation - methods and comparison, Proceedings of the International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE-2004, Uppsala , June,4-8, 2004, pp. 1- 2

 81. Korczyński M. J.; Hetman A.; Calculation of coverage interval based on direct method - some consideration about accuracy of the metod; AMCTM, Ljubljana, September 13-15, 2004, pp. 1-2.

 82. Korczyński M. J., Fotowicz P., Hetman A.; Evaluation of uncertainty of Standard Platinum Resistance Thermometer at THE TRIPLE POINT OF WATER , AMCTM, Ljubljana, September 13-15, 2004

 83. Korczyński M. J.; Firczyk W. Practical aspects of data acquisition for analysis of harmonic contents in electrical power net case study; konferencja AMCTM, Ljubljana, September 13-15, 2004

 84. Korczyński M. J. ;, A. Hetman, Calculation of Expanded Uncertainties without Knowledge of Coverage Factor, 13th IMEKO TC4 Symposium Athens 28-1 October 2004

 85. Korczyński M. J., Kusmierek Z.; Measurement of Electrical Energy Under Non-sinusoidal Voltage and Current Conditions and Requirements

 86. Korczyński M. J.; Wirtualne przyrządy pomiarowe - referat zaproszony na konferencję czasopisma "Pomiar" Policho 2004

 87. 2005

 88. Korczyński M. J., Hetman A., Fotowicz P., Gozdur R., Hłobaż A., Metody obliczania niepewności pomiaru (ang. Methods of calculation uncertainty in measurement), PAK nr 2 luty 2005 ISSN 0032-4110

 89. Korczyński M. J., Application of the Fast Fourier Transform to the calculation of measurement uncertainties Londyn luty ssfm 2005 NPL (National Physical Laboratory) materiały publikowane na stronie www NPL

 90. Korczyński M. J., Hetman A., Calculation of Uncertainties in Virtual Instrument Ottawa, Canada IMTC 05 - Instrumentation and Measurement Technology Conference Ottawa, Ontario, Canada, 17-19 may 2005

 91. Korczyński M. J., Hetman A., Hłobaż A., "Virtual Laboratory a Key for Teaching Principles of Digital Signal Processing", IMTC 05, Instrumentation and Measurement Technology ConferenceOttawa, Ontario, Canada, 17-19 may 2005

 92. Firczyk W., Korczyński M. J., "Identification Of Parameters of the Non-linear Model Of Electrical Motor and Frequency Converter", Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology, Lisbon, Portugal, June 27 - 29, 2005 materiały konferencyjne

 93. Korczyński M. J., Domańska A.: "Calculation Of Uncertainties In Analogue Digital Converters - Case Study", Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology, Lisbon, Portugal, June 27 - 29, 2005, materiały konferencyjne i zgłoszenie do monografiii AMCTM druk w roku 2006

 94. Korczyński M. J., Cox M., Harris P.: "Convolution and uncertainty evaluation", Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology, Lisbon, Portugal, June 27 - 29, 2005 materiały konferencyjne i zgłoszenie do monografiii druk w roku 2006

 95. Firczyk W., Korczynski M. J.: "Symptoms of mechanical faults deduced from analysis of electrical power supply", 14th IMEKO Symposium On New Technologies In Measurement And Instrumentation, IMEKO TC-4 Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities, Jurata, 12-15 September 2005

 96. Korczyński M. J., Calculation of uncertainties in harmonics determination, 14th IMEKO Symposium On New Technologies In Measurement And Instrumentation, IMEKO TC-4 Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities, Jurata, 12-15 September 2005

 97. Korczyński M. J., Hetman A, Fotowicz P.: "Fast Fourier Transformation - an Approach to Coverage Interval Calculation vs. Approximation Methods" , Joint International IMEKO TC1 + TC7 Symposium, September 21? 24, 2005, Ilmenau, Germany

 98. Korczyński M. J., Duński T., "Virtual Laboratory - a Universal Tool Supporting Teaching Metrology and Related Subjects", Joint International IMEKO TC1+ TC7 Symposium, September 21? 24, 2005, Ilmenau, Germany

 99. Korczyński M. J. "Virtual FFT Analyser for Identification of Harmonics and Interharmonics - metrological aspects", seminarium ssft (software system for Londyn 30 listopada 2005 NPL (National Physical Laboratory) materiały publikowane na stronie www NPL

 100. 2006

 101. Fotowicz. P, Korczyński M. J., Hetman A.; Zastosowanie probabilistycznego modelu obliczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu omomierza i woltomierza, PAK 2006 nr 11, s. 20-24

 102. Korczynski M. J., Domanska A., Calculation of uncertainties in analogue digital converters - a case study Advanced mathematical and computational tools in metrology VII Vol 2006,

 103. Korczynski m. M.J., Cox M., Harris P., Convolution and uncertainty evaluation Advanced mathematical and computational tools in metrology VII Vol 2006,

 104. 2007

 105. Korczyński M. J., P. Fotowicz, A. Hetman, A. Hłobaż, Lewandowski D.; Sieciowy system informatyczny do obliczania niepewności pomiaru; PAK 2007 nr 02, s. 25-27

 106. Dorozhovets M., Warsza Z. L., Korczyński M. J.; Udoskonalenie metody typu A wyznaczania niepewności pomiarów Wykrywanie i eliminacja wpływu dryftu i oscylacji przy równomiernym próbkowaniu (). PAK 2007 nr 12, s. 08-11

 107. Warsza Z. L., Korczyński M. J.; Wykrywanie i eliminacja wpływu dryftu i oscylacji na niepewność typu a pomiarów o równomiernym próbkowaniu; Eletroinstalator 12/2007 Str. 32-38

 108. Korczyński M. J., Hetman A., Fotowicz P., Hłobaż A., Lewandowski D., A system for the calculation of uncertainty, Materiały Konferencyjne IMEKO, Iashi, Romania 18-22 Sepetmber 2007, TC 4 Vol. 1 pp176-182

 109. Warsza Z. L., Dorozhovets Mykhaylo2, Korczyński M. J.; Methods of upgrading the uncertainty of type A evaluation.Part 1. Elimination the influence of unknown drift and harmonic components Materiały Konferencyjne IMEKO, Iashi, Romania 18-22 Sepetmber 2007, TC 4 Vol. 1 pp193-198

 110. 2008

 111. Warsza Z. L., Korczyński M. J.; Eliminacja nieznanych a priori składowych systematycznych z niepewności typu A pomiarów o równomiernym próbkowaniu ; PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 84 NR 5/2008

 112. Warsza Z., Korczyński M. J.; A New Instrument Enriched by Type A Uncertainty Evaluation 16th IMEKO TC4 Symposium Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements Florence, Italy September 22 - 24, 2008

 113. Korczyński M. J., Warsza Z. L.; ON LINE CLEANING OF THE RAW DATA AND UNCERTAINTY EVALUATION - DEVELOPMENT ASPECTS IEEE Uncertinyiesnewzip@ukr.net Odessa Krym ?????, 26-28 ??? 2007 ?. ?

 114. Korczyński M. J., Warsza Z. L.; Przyrządy z automatycznym szacowaniem niepewności typu A - zarys prac MKM 2008

 115. Korczyński M. J., Warsza Z. L.; ZASTOSOWANIE PRZYRZĄDU Z WBUDOWANĄ METODĄ OCENY NIEPEWNOŚCI uA PPM Nowy Sącz 2008

 116. Warsza Z. L., Korczyński M. J.Eliminacja nieznanych a priori składowych systematycznych z niepewności typu A pomiarów o równomiernym próbkowaniu MWK Wydano ale nie mam, był Graczyk

 117. Zygmunt WARSZA1, Korczyński M. J.2 A New Instrument Enriched by Type A Uncertainty Evaluation; 16th IMEKO TC4 Symposium, Florencja

 118. 2009

 119. Warsza Z. L., Korczyński M. J.: Shifted Up Cosine Function As Model Of Probability Distribution. Materiały Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji Metrologia 2009 BielNIM Mińsk; Białoruś s. 179-184

 120. Warsza Z. L., Korczyński M. J. Podniesiona cosinusoida jako model rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Konferencja PPM?09 Sucha Beskidzka 10-13 maja 2009 Prace Oddziału PAN w Katowicach; seria Konferencje nr 14, s. 116-121

 121. Warsza Z. L., Korczyński M. J.: Shifted up Cosine Function as Substitution of Normal Distribution. Referat po rosyjsku, International Seminar: Mathematics, statistics and computation to support measurement quality, VNIiM im Mendelejewa 30.06- 2.07 2009 Sankt Petersburg, Rosja - publ. w jęz ang. W czasopiśmie IzmeritelnajaTehnika

 122. Warsza Z. L., Korczyński M. J., Galovska M.: Cosine Based Distribution as Substitution of Normal Distribution Proceedings of IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology September 6?11, 2009, Lisbon (CD & Internet) Publ .530

 123. Warsza Z. L., Korczyński M. J.: Shifted up Cosine Function as Model of Probability Distribution. Proceedings of 19 National Scientific Symposium with international participation "Metrology and Metrology Assurance" 10-14 Sept. 2009, Sozopol Bułgaria, str 42-49

 124. Warsza Z. L. Korczyński M. J.: Funkcja podniesionej cosinusoidy alternatywa dla rozkladu normalnego; Journal Systemy opracowania informacji ISSN 1681-7710. Str 18-23, Nr 5(79) str. 18-23 (publ. po rosyjsku)

 125. Warsza Z. L., Korczyński M. J.: Podniesiona cosinusoida jako model rozkładu gęstości prawdopodobieństwa Materiały 13 Krajowej i 4 Międzynarodowej Konferencji "Metrologia w Technikach Wytwarzania", 23-25 września 2009 Poznań Żerków s.521-526

 126. Warsza Z. L., Korczyński M. J.: Shifted up Cosine Function as Unconventional Model of Probability Distribution. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (JAMRIS) PIAP Warszawa - VOLUME 4, N° 1, 2010

 127. 2010

 128. Warsza Z. Korczyński M. J.; WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU WIRTUALNEGO DO BADANIA "ON LINE" PROCESÓW NIESTACJONARNYCH; III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MANUFACTURING 2010, Współczesne problemy wytwarzania i zarządzania produkcją 24 - 26.11.2010, Poznań,

 129. Korczyński M. J., Warsza Z.; Podniesiona cosinusoida jako rozkład gęstości prawdopodobieństwa - właściwości i przykłady zastosowań (M Korczyński, D Warsza) PAK 2010 nr 09, s. 1006-1011

 130. Podniesiona cosinusoida jako rozkład gęstości prawdopodobieństwa zastępujacy funkcję Gaussa (Z Warsza, J Korczyński). Sympozjum nt. Niepewność Pomiarów 2010

 131. Korczyński M. J. , Kuśmierek Z. : Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych na dokładność pomiaru mocy czynnej w obwodach elektrycznych 2010

copyright (c) 2009