Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

dr inż. Łukasz Ruta

Dane kontaktowe

adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 211/215
nr pokoju: 105B
telefon: +4842 6312683
email: lukasz.ruta[at]p.lodz.pl
strona WWW:
godziny przyjęc:

11.00 - 12.00
10.00 - 11.00

 8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
105, prace własneE7L lab105, prace własne
105, prace własne
E7L lab
E7L lab105 lub E7L, prace własneE7L lab
105, prace własne
102, akwarium, lab102, akwarium, lab

powrót

Informacje dla studentów

CV

Łukasz Ruta urodził się w Pabianicach w 1978 roku. W 1998 roku ukończył technikum elektroniczne a następnie rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską w specjalności Technologia w Elektronice Użytkowej związaną z plazmowym trawieniem materiałów półprzewodnikowych obronił w 2003 roku w Ecole Central de Lyon we Francji. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie przy Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
W roku 2007 rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki a od 2008 roku jest pracownikiem w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych a także sprawuje nadzór nad Zaawansowanym Laboratorium Mikroelektroniki (Cleanroom).

Publikacje

copyright (c) 2009