Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych
                          i Optoelektronicznych

KONFERENCJE

MICROTHERM

MicroTherm - "Microtechnology and Thermal Problems in Electronics" - Konferencja o zasięgu międzynarodowym organizowana co dwa lata przez pracowników Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ przy współudziale pracowników Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. Jednym z głównych celów Konferencji jest umożliwienie spotkania i wymiany doświadczeń, osobom z całego świata zajmującym się mikrotechnologią oraz problemami termicznymi w elektronice. Zagadnienia te są obecnie uważane za jedne z ważniejszych w rozwoju współczesnych zaawansowanych technologii. Konferencja MicroTherm jest miejscem, w którym swoje pierwsze kroki stawiają młodzi naukowcy (studenci, doktoranci).
Aktualnie zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Konferencji - MicroTherm'2013, która odbędzie się w dniach 25-28.06.2013 w Łodzi. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Konferencji www.microtherm.dsod.pl.

EXMATEC

EXMATEC - "International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies" - Konferencja o zasięgu międzynarodowym organizowana co dwa lata przez różne jednostki na całym świecie. EXMATEC'2008 został zorganizowany przez Katedrę Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ przy współudziale Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

copyright (c) 2009