Elektronika motoryzacyjna
opiekun:
dr inż. Tomasz Widerski
telefon: 42 6312681
 Elektronika w pojazdach
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
Rozwój elektroniki w pojazdach w odniesieniu do historii motoryzacji; Systemy zasilania i źródła energii elektrycznej stosowane w pojazdach; Elementy półprzewodnikowe w motoryzacji; Bezpieczeństwo w motoryzacji – trendy i dążenia koncernów oraz potrzeby wynikające z codziennego użytkowania dróg; Układy bezpieczeństwa czynnego i biernego; Testowanie pojazdów pod kątem bezpieczeństwa; Nowoczesne rozwiązania oświetlenia w pojazdach; Podzespoły komfortu jazdy i wspomagania kierowcy; Koncepcje i trendy w konstruowaniu pojazdów hybrydowych i elektrycznych; Elektronika w systemach kontroli i sterowania ruchu.
 Systemy kontroli i sterowania
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
Sieci teleinformatyczne przewodowe CAN, LIN, optyczne MOST, FlexRay; Nowe koncepcje sieci teleinformatycznych w pojazdach; Sensory i aktuatory w motoryzacji; Podzespoły sterujące układu napędowego (silnik, skrzynia biegów); Diagnostyka pojazdów i sposoby kontrolowania poszczególnych podzespołów.
 Elektronika wysokotemperaturowa
Formy dydaktyczne zajęć: 15w
Podstawowe treści kształcenia:
Rozwój elektroniki wysokotemperaturowej (HTE); Środowisko pracy przyrządów półprzewodnikowych; materiały półprzewodnikowe dedykowane do pracy w wysokich temperaturach – parametry i właściwości; aplikacje przyrządów z rodziny HTE.