Mobilne technologie Apple
opiekun:
dr inż. Jacek Podgórski
telefon: 42 6312647
 Systemy operacyjne urządzeń mobilnych
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
Zajęcia mają na celu omówienie wybranych systemów operacyjnych. Studenci zapoznają się z budową i strukturą systemów operacyjnych, dostępnymi usługami oraz sposobami ich konfiguracji i uruchamiania. Główny nacisk zostanie położony na systemach operacyjnych urządzeń Apple (MacBook, iPod, iPhone, iPad). Zajęcia obejmują między innym takie zagadnienia jak instalacja i konfiguracja systemów, zarządzanie danymi, oprogramowaniem i procesami. Następnym etapem będzie pokazanie możliwości komunikacji urządzeń mobilnych z siecią Internet poprzez złcza Bluetooth, WiFi, 3G.
 Zastosowanie technologii mobilnych
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na praktyczne zastosowanie mobilnych technologii Apple. Studenci zapoznają się między innymi ze sposobami rzeczywistego wykorzystania wybranych usług mobilnych, sposobami ich wdrożenia i utrzymania. Studenci zapoznają się ze sposobami tworzenia i dostarczania oprogramowania dla urządzeń mobilnych (iPhone/iPad) z wykorzystaniem narzędzi Xcode, Dashcode oraz iPhone Configuration Utility. Zajęcia mają charakter wykładu połączonego/wzbogaconego o intensywne ćwiczenia praktyczne (laboratoria), wykonywane indywidualnie przez każdego z uczestników zajęć.