Aparatura i systemy pomiarowe
opiekun:
dr inż. Andrzej Majocha
telefon: 42 6312510
 Algotrytmy przetwarzania a/c i c/a
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 15l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKłAD
Podstawowe funkcje przetworników c/a i a/c. Błędy kwantyzacji, filtracja antyaliasingowa i rekonstrukcyjna. Parametry statyczne i dynamiczne przetworników. Pomiary parametrów przetworników. Integracyjne przetworniki c/a. Mnożące przetworniki c/a. Przetworniki a/c o kodowaniu bezpośrednim, kompensacyjne, integracyjne, sigma-delta. Wzmacniacze próbkująco-pamiętające, źródła napięcia odniesienia. Przetworniki a/c i c/a w systemie mikroprocesorowym.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
 • Pomiary parametrów statycznych przetworników a/c i c/a
 • Pomiary parametrów dynamicznych przetworników a/c i c/a
 • Badanie wpływu parametrów filtrów antyaliasingowych i rekonstrukcyjnych na sygnały Analogowe i cyfrowe w systemach przetwarzania a/c i c/a
 • Badanie modulatora sigma-delta
 • Badanie mnożącego przetwornika c/a
 • Badanie układów próbkująco-pamiętających
 Projektowanie aparatury pomiarowej
Formy dydaktyczne zajęć: 15w 15p
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Struktury analogowej i cyfrowej aparatury pomiarowej. Analogowe podzespoły przetwarzania sygnału pomiarowego (wzmacniacze instrumentalne, ładunku, logarytmiczne). Sensory i przetworniki wielkości nieelektrycznych. Itegracja układów analogowych z systemem mikrokomputerowym. Wizualizacja informacji pomiarowej oraz komunikacja z systemem nadrzędnym. Komputerowe karty pomiarowe. Kompatybilność elektromagnetyczna aparatury pomiarowej. Elementy mechaniczne przyrządów i aparatury pomiarowej. Dyrektywy i normy dotyczące aparatury pomiarowej.

PROJEKT
W czasie trwania zajęć projektowych studenci będą projektować obwody elektroniczne oraz oprogramowanie przyrządów pomiarowych do pomiaru wybranych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Będą wykorzystywać poznane w toku studiów oprogramowanie wspomagające projektowanie sprzętu jak i programów.
 Komputerowe systemy pomiarowe
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
Struktura i właściwości komputerowych systemów pomiarowych. Interfejsy urządzeń pomiarowych RS-232, USB, IEEE-1394, Centronics, GPIB, VXI, CAN, moduły FieldPoint. Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych, systemy GSM, radiomodemy, sieci WLAN. Sieci komputerowe w systemach pomiarowych. Układy kondycjonowania, przetworniki, wzmacniacze pomiarowe, multipleksery sygnałów pomiarowych, filtry. Układy akwizycji danych pomiarowych, budowa i obsługa kart pomiarowych DAQ. Przetwarzanie i prezentacja danych pomiarowych, wykorzystanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, statystyki i grafiki komputerowej. Oprogramowanie w systemach pomiarowych, wykorzystanie pakietów LabView, Measurement Studio, TestPoint, Matlab. Zakłócenia w systemach pomiarowych i sposoby ochrony przed zakłóceniami.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
 • Zastosowanie programu LabVIEW w systemach pomiarowych
 • Technologia DataSocket w komunikacji systemów pomiarowych
 • Akwizycja danych pomiarowych za pomocą kart pomiarowych
 • Zastosowanie protokołu TCP/IP do komunikacji w systemach pomiarowych
 • Zastosowanie sterowników oraz interfejsu RS232 w pomiarach za pomocą sieci komputerowych
 • Zastosowanie interfejsu IEC-625 w systemach pomiarowych
 • Analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości, zastosowanie transformaty Fouriera, okien czasowych
 • Analiza filtrów cyfrowych
 • Projektowanie filtrów cyfrowych