Technika sensorowa
opiekun:
dr hab. inż. Jacek Gołębiowski
telefon: 42 6312510
 Sensorowe systemy pomiarowe
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Dziedziny zastosowań sensorów i mikrosensorów, struktury układów pomiarowych, klasyfikacja sensorów, sensory parametryczne i generacyjne. Czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności. Czujniki do pomiaru ciśnienia, siły i momentów. Pomiary wymiarów geometrycznych i położenia, czujniki. Pomiary prędkości i przyspieszenia, czujniki. Przepływomierze. Pomiary magnetyczne. Pomiary wielkości chemicznych, stężenia gazów, czujniki. Konstrukcje mikroczujników krzemowych i optycznych MEMS i MEOMS. Technologie w budowie mikroczujników. Przetworniki stosowane w mikrosensorach krzemowych. Zastosowanie mikroczujników krzemowych w pomiarach różnych wielkości fizycznych i chemicznych. Czujniki optoelektroniczne, światłowodowe i ich zastosowania w pomiarach. Rodzaje światłowodów , źródła światła i fotodetektory. Interferometria i polarymetria. Gazowa spektrofotometria, zastosowania siatek dyfrakcyjnych. Mikrosystemy pomiarowe.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
 • Pomiary temperatur miniaturowymi czujnikami
 • Pomiary wymiarów geometrycznych
 • Pomiary sił i momentów
 • Pomiary ciśnień
 • Pomiary przepływu płynów
 • Pomiary wilgotności
 • Pomiary pola magnetycznego
 • Mikrokrzemowe czujniki
 • Czujniki światłowodowe
 Sieci sensorowe i ich technologie
Formy dydaktyczne zajęć: 30w 30l
Podstawowe treści kształcenia:
WYKŁAD
Systemy komunikacji bezprzewodowej. Sieci sensorowe, obszary zastosowań. Topologie sieci sensorowych. Sieci rozproszone, sieci komórkowe. Sieci ad-hoc. Komunikacja między sensorami, adresowanie, routing. Standardy i protokoły IEEE 1451, IEEE 802.15.4, 6LoWPAN. Układy zasilania , energooszczędność sieci. Standarty sieci; GSM, ZigBee, WiBree. Oprogramowanie sieci. Projektowanie sieci sensorowych. Konstrukcje mikroczujników krzemowych MEMS. Technologie mikrosensorów krzemowych MEMS. Technologie sensorów optoelektronicznych, światłowodowych, MEOMS.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
 • Mikroczujniki MEMS i MEOMS w sieciach czujników
 • Loggery z modemami GSM
 • Konfiguracja sieci Wirelees USB
 • Akwizycja danych poprzez łącze RF
 • Sieć sensorowa z łączem Bluetooth
 • Procesy osadzania warstw w technologii grubo- i cienkowarstwowej
 • Technologie mokrego trawienia krzemu dla struktur czujników MEMS
 • Technologie bondingu struktur sensorowych