Systemy i sieci światłowodowe
opiekun:
dr inż. Barłomiej Guzowski
telefon: 42 6312683
 Elementy toru światłowodowego
Formy dydaktyczne zajęć:
  30w 30l - st. stacjonarne
     9w   9l - st. niestacjonarne
Podstawowe treści kształcenia:
Podstawowe definicje, charakterystyki optyczne ciała stałego, baza materiałowa i elementowa optoelektroniki; podstawowe elementy optoelektroniczne; Emitery światła: przegląd stosowanych źródeł światła, mechanizmy świecenia półprzewodnikowych materiałów optoelektronicznych; Diody elektroluminescencyjne: zasada działania, budowa i parametry powierzchniowych i krawędziowych diod LED, zasilanie i sterowanie diodą LED, modulacja sygnału, konstrukcja diod do sprzęgania ze światłowodem, Lasery półprzewodnikowe: zasada działania, budowa i parametry laserów powierzchniowych i krawędziowych, struktury homozłączowe- i heterozłączowe, charakterystyki widmowe i P-I laserów, zasilanie laserów, modulacja analogowa i częstotliwościowa Detektory promieniowania: mechanizmy absorpcji światła, klasyfikacja detektorów, parametry i charakterystyki, rozwiązania konstrukcyjne detektorów półprzewodnikowych, detektory na zakres promieniowania 0,85-1.55 um, Linie transmisyjne: propagacja światła koherentnego i niekoherentnego, zasada budowy i parametry powietrznych linii transmisyjnych, zasada budowy, parametry i podstawowe charakterystyki światłowodowych linii transmisyjnych, linie jedno- i wielomodowe.

Zajęcia laboratorium obejmują ćwiczenia ilustrujące wykład:
 • Elementy traktu światłowodowego
 • Emitery promieniowania optycznego
 • Detektory promieniowania optycznego
 • Podstawowe własności włókien światłowodowych
 • Transoptory
 • Elementy fotowoltaiczne
 Sieci światłowodowe
Formy dydaktyczne zajęć:
  30w 30l - st. stacjonarne
     9w   9l - st. niestacjonarne
Podstawowe treści kształcenia:
Active optical networks (AŚwiatłowodowe sieci aktywne AON (założenia koncepcyjne, zasada działania, budowa, standardy). Światłowodowe sieci pasywne PON (założenia koncepcyjne, zasada działania, budowa, standardy). Podstawowe założenia sieci szkieletowych, regionalnych, lokalnych i sieci dostępowych. Architektury sieci A-PON, E-PON, G-PON. Sieci z multipleksowaniem w dziedzinie czasu TDM (m.in. sieci PDH i SDH). Sieci z multipleksowaniem w dziedzinie długości fali WDM. Reflektometryczne pomiary sieci światłowodowych w dziedzinie czasu (OTDR). Pomiary tłumienności torów światłowodowych. Omówione zostaną zalety i ograniczenia poszczególnych metod pomiarowych, a także kryteria doboru aparatury pomiarowej do poszczególnych rodzajów sieci. Budowa, właściwości oraz przykłady zastosowań regeneratorów optycznych. Budowa oraz zasada działania elementów tj. sprzęgacz światłowodowy, cyrkulator, optyczny izolator. Kierunki rozwoju teletransmisyjnych sieci światłowodowych.

Zajęcia laboratoryjne będą miały charakter ćwiczeń pokazowych jako ilustracja zagadnień przedstawianych na wykładach:
 • Pomiar sieci FTTH przy pomocy OTDR.
 • Pomiar tłumienności wielomodowej sieci światłowodowej.
 • Pomiar reflektancji i tłumienności połączeń.
 • Zapoznanie z osprzętem światłowodowym takim jak: mufy, przełącznice, sprzęgacze.
 • Zapoznanie z obsługą spawarki światłowodowej.